برای کاهش شدید دمای هوا در تورنتو آماده باشید!

هوای تورنتو امروز سه شنبه ۱۷ دسامبر در کم ترین حالت به ۴- خواهد رسید. اما روز چهارشنبه و پنج شنبه هوا در تورنتو و دیگر مناطق آنتاریو به شدت سرد خواهد شد.

طبق پیش بینی ها، روز چهارشنبه هوای تورنتو در بالاترین حالت ۵- درجه و در کمترین حالت ۱۵- درجه خواهد بود. اما این تازه اول ماجراست. چراکه وزش باد سرد و استخوان سوز باعث خواهد شد که دمای هوا در تورنتو تا ۲۵- درجه و دیگر مناطق جنوب آنتاریو تا ۳۰- درجه حس شود! سعی کنید تا می توانید از خانه خارج نشوید که هوا پس است!

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: blogto