پیست اسکیت ریچموندهیل شروع به کار کرد

پیست اسکیت ریچموندهیل چند روزی است که شروع به کار کرده. در فضای طبیعی و زیبای این پیست می توانید به همراه خانواده اسکیت کنید و لحظات شادی داشته باشید.

طول مسیر این پیست ۲۵۰ متر است و به دلیل نورپردازی مناسب، تا ۱۰ شب باز است. پارکینگ و رختکن و سرویس بهداشتی گرم از امکانات پیست است. بهتر است قبل مراجعه از شرایط پیست مطلع شوید.

Address: 1300 Elgin Mills Rd E, Richmond Hill
Tell: 905.771.5490

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦
منبع: blogto