برای پارک خودرو در مقابل منزلتان باید مجوز بخرید!

در صورت تصویب طرح جدید، برای پارک شبانه خودرو در خیابان‌ های تورنتو، حتی جلوی درب منزل خودتان، باید مجوز پارک بخرید، در غیر این صورت پلیس شما را جریمه خواهد کرد.

چنین قانونی همکنون در برخی از خیابان ‌های مرکز شهر تورنتو اجرا می‌شود، اما قرار است خیابان های بیشتری را شامل شود. اگر این طرح در تمام خیابان های مرکز شهر تورنتو اجرا شود، سالانه حدود ۱.۷ میلیون دلار درآمد شهری خواهد شد. اطلاعات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦
منبع: blogto