۱۲۵ دلار جریمه پارک در مقابل ایستگاه های شارژ خودرو آنتاریو

اگر خودروی خود را در مقابل ایستگاه های شارژ خودروی الکتریکی آنتاریو پارک کنید، ۱۲۵ دلار جریمه خواهید شد! این قانون روز پنجشنبه توسط دولت آنتاریو تصویب شده.

حتی اگر راننده خودروی الکتریکی در مقابل ایستگاه شارژ توقف کند، اما در حال شارژ نباشد، شامل جریمه ۱۲۵ دلاری خواهد شد. هنوز این قانون اجرایی نشده و منتظر است تا روال قانونی خودش را طی کند.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو   🇨🇦
منبع: globalnews