افزایش مالیات مسکن تورنتو در انتظار تایید نهایی

اخیرا شهردار تورنتو طرحی ارائه کرده که قرار است مالیات مسکن (پراپرتی تکس) نسبت به طرح قبلی، افزایش بیشتری داشته باشد. درآمد حاصل از این افزایش مالیات به حمل و نقل عمومی و پروژه های مسکونی اختصاص خواهد یافت.

طبق این طرح قرار است مالیات مسکن تا سال ۲۰۲۵ جمعا ۱۰.۵ درصد افزایش یابد. این طرح توسط کمیته اجرایی شهر تورنتو تصویب شده و برای تاییدیه نهایی به شورای شهر ارجاع شده. در صورت اجرای این طرح، تا سال ۲۰۲۵ هر صاحب خانه باید به طور میانگین حدود ۳۰۰ دلار بیشتر مالیات پرداخت کند.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: cp24