چه کتاب هایی در تورنتو بیشتر خوانده می شود؟

کتابخانه عمومی تورنتو فهرست محبوب ترین کتاب ها در تورنتو را برای سال ۲۰۱۹ منتشر کرد. کتاب انگیزشی Becoming از میشل اوباما در صدر فهرست قرار دارد.

برای تعیین محبوب ترین کتاب ها، تعداد دفعات امانت کتاب و افراد منتظر در صف محاسبه شده اند. نکته جالب توجه این است که از ۱۰ کتاب اول، ۸ مورد توسط نویسندگان زن نوشته شده. فهرست ۱۰ کتاب محبوب در تورنتو به این شرح است:

1. Becoming by Michelle Obama
2. Washington Black by Esi Edugyan
3. Educated by Tara Westover
4. Kingdom of the Blind by Louise Penny
5. The Reckoning by John Grisham
6. The Testaments by Margaret Atwood
7. Women Talking by Miriam Toews
8. Where the Crawdads Sing by Delia Owens
9. Dark Sacred Night by Michael Connelly
10. Normal People by Sally Rooney

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو   🇨🇦
منبع: blogto