طرح دولت کانادا برای کاهش مالیات طبقه متوسط

دولت لیبرال کانادا قصد دارد به وعده انتخاباتی خود عمل کند و مالیات طبقه متوسط را کاهش دهد.

طرحی توسط دولت به مجلس عوام ارائه شده که طبق آن میزان درآمد معاف از مالیات حدود ۲ هزار دلار افزایش می یابد. یعنی تا ۱۵ هزار دلار اولی که کسب درآمد می کنید، معاف از مالیات خواهد بود. در صورتی که این طرح اجرا شود، تا سال ۲۰۲۳، هر فرد سالانه ۳۰۰ دلار و هر خانواده حدود ۶۰۰ دلار کمتر مالیات خواهد داد. منتقدان دولت می گویند این مقدار کاهش مالیات بسیار ناچیز است. نظر شما چیست؟

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦
منبع: cbc