بابانوئل های غول پیکر تورنتو دوباره آمدند

ده ها بابانوئل غول پیکر و بامزه به رسم هر ساله در خیابان Inglewood تورنتو قد کشیده اند.

این برنامه از سال ۲۰۱۳ آغاز شده. در آن سال یکی از ساکنین این محله تصمیم گرفت سانتای غول پیکری به مناسبت کریسمس جلوی درب خانه اش نصب کند. حالا ساکنین این محله هر ساله پارتی یک روزه ای برگزار می کنند و برای بانک غذای محلی غذا و کمک های مالی جمع آوری می کنند. هم اکنون یک کیلومتر از این خیابان با سانتاهای غول پیکر تزئین شده و می توانید از آن بازدید کنید.

Address: Inglewood Dr, Toronto, ON

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: blogto