اجرای زنده مرتضی در تورنتو

مرتضی در روزهای ۳۱ دسامبر و ۱ ژانویه در تورنتو اجرای زنده خواهد داشت. این برنامه در Star Nation Event Centre (رستوران شیراز) ریچموندهیل برگزار خواهد شد. بلیط این برنامه برای روز سه شنبه ۱۰۰ دلار و برای چهارشنبه ۶۵ دلار است. دوستان خود را از این رویداد باخبر کنید! برای خرید بلیط کلیک کنید!
.
تاریخ: سه شنبه و چهارشنبه – ۳۱ دسامبر و ۱ ژانویه
زمان: ۸ شب
مکان: Shiraz Banquet Hall
قیمت بلیط: ۱۰۰ دلار – ۶۵ دلار
اطلاعات: ۶۴۷.۵۶۸.۸۹۹۴
خرید بلیط: کلیک کنید!

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦