روشی عجیب برای سفر از آنتاریو به کبک!

آیا تا به حال از آنتاریو به کبک سفر کرده اید؟ اگر جوابتان مثبت است، بدانید که سال آینده این سفر به شدت هیجان انگیز خواهد شد! اما چطور؟

قرار است سرویس زیپ لاینی روی رودخانه اتاوا احداث شود که آنتاریو را به کبک متصل می کند. یعنی می توانید با زیپ لاین و در حالی که بین زمین و آسمان معلق هستید، از آنتاریو به کبک بروید! این اولین زیپ لاین جهان در نوع خود است. ارتفاع این زیپ لاین از سطح رودخانه بیش از ۳۶ متر و طول آن بیش از ۴۲۰ متر است. اگر ترس از ارتفاع دارید، این تجربه مناسب شما نخواهد بود. این پروژه احتمالا در تابستان ۲۰۲۰ بهره برداری می شود. دوستان خود را باخبر کنید!

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦
منبع: narcity