طرح جدید TTC برای ایجاد لاین ویژه اتوبوس در ۵ نقطه شلوغ تورنتو

طرح جدیدی توسط TTC ارائه شده که در صورت تایید نهایی، در ۵ نقطه شلوغ و پرتردد تورنتو لاین ویژه اتوبوس ایجاد خواهد شد. این کار سرعت و کیفیت خدمت رسانی را افزایش خواهد داد.

لاین هایی که در این طرح آمده Eglinton East ،Dufferin ،Jane ،Steeles West و Finch East هستند. این طرح پس از موفقیت لاین ویژه اتوبوس در خیابان کینگ ارائه شده. طرح خیابان کینگ نهایتا منجر به بسته شدن این خیابان به روی خودروی های عادی شد و فقط خودروهای حمل و نقل عمومی و عابرین پیاده اجازه عبور به این خیابان دارند.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: blogto