اجرای زنده گروه دنگ شو در تورنتو

گروه دنگ شو روز یکشنبه ۲۲ دسامبر در Lula Lounge تورنتو اجرای زنده خواهند داشت. دوستان خود را از این رویداد باخبر کنید! برای خرید بلیط کلیک کنید!
.
تاریخ: ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹
زمان: ۶:۳۰ عصر
مکان: Lula Lounge
قیمت بلیط: ۳۵ دلار
خرید بلیط: کلیک کنید!

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦