قیمت مسکن تورنتو در ماه نوامبر ۲۰۱۹

گزارش سازمان املاک و مستغلات تورنتو برای نوامبر ۲۰۱۹ منتشر شد. قیمت کاندو در تورنتو نسبت به نوامبر سال قبل ۱۱.۱ درصد افزایش یافته و خانه های دیتچد نیز ۳.۵ درصد افزایش داشته اند.

میانگین کلی قیمت مسکن در تورنتو (کاندو و دیتچد و…) حدود ۸۴۳ هزار دلار گزارش شده. خانه های دیتچد تورنتو با میانگین قیمت ۱.۰۴ میلیون دلار و آپارتمان های کاندو نیز با میانگین قیمت حدود ۶۱۷ هزار دلار معامله شده اند.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: cp24