قیمت مسکن تورنتو در سال ۲۰۲۰ چگونه خواهد بود؟

اگر فکر می کنید که سال آینده قیمت مسکن در تورنتو کاهش می یابد، بهتر است گزارش اخیر RE/MAX را بخوانید. طبق پیش بینی RE/MAX، سال آینده قیمت مسکن در تورنتو دوباره افزایش خواهد یافت.

در حالی که قیمت مسکن تورنتو در سال ۲۰۱۹ به طور میانگین حدود ۸۸۰ هزار دلار بوده، پیش بینی می شود این میزان به حدود ۹۳۳ هزار دلار برسد. سرعت ساخت و ساز پایین در تورنتو جوابگوی نیازها نیست و فشار زیادی به بازار وارد می کند. در سال آینده نرخ بهره، میزان رشد اشتغال و درآمد بیشترین تاثیر را روی قیمت مسکن خواهند داشت.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: blogto