پیش بینی بارش ۳۰ سانتی متر برف در آنتاریو

آخر همین هفته منتظر بارش برف و هوای سرد در تورنتو باشید. توده هوای کم فشاری که از کلرادو به کانادا آمده، سرما و برف را وارد آنتاریو خواهد کرد.

امروز و فردا برای تورنتو وزش باد شدید پیش بینی شده. بارش برف نیز از شنبه شب آغاز می شود و در روز یکشنبه هم ادامه خواهد داشت. در برخی نقاط آنتاریو تا ۳۰ سانتی متر بارش برف پیش بینی شده.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
منبع: narcity