قطار جادویی کریسمس به تورنتو می رسد!

امسال نیز “قطار جادویی کریسمس” با گذر از شهرهای مختلف کانادا، وارد تورنتو خواهد شد.

قطار جادویی کریسمس روز پنج شنبه ۲۸ نوامبر ساعت ۸:۳۰ شب در تورنتو توقف خواهد کرد. پس از توقف قطار برنامه های سرگرم کننده اجرا خواهد شد. پیام این دو قطار CP Holiday مبارزه با گرسنگی است و از شرکت کنندگان در برنامه می خواهد که غذا و پول به منظور کمک به نیازمندان اهدا کنند. این دو قطار در بیش از ۱۰۰ شهر آمریکا و کانادا توقف خواهند داشت.

Address: 750 Runnymede Road, in front of CP Lambton Yard office

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: narcity