جریمه سنگین عدم برف روبی پیاده روی خانه در تورنتو

تقریبا همه می دانند اما به بهانه بارش شدید برف یادآوری می کنیم که در صورت عدم برف روبی پیاده روی خانه تان در تورنتو، تا ۵۷۰ دلار جریمه خواهید شد! برخی از مناطق تورنتو توسط خودروهای مکانیزه شهرداری برف روبی می شوند. اما در مناطقی که توسط شهرداری برف روبی نمی شود، خود مردم باید دست به کار شوند.

در سایت رسمی شهرداری تورنتو آمده که صاحبان کسب وکار و مردم عادی مسئول برف روبی پیاده رو، پله ها، رمپ و پارکینگ محوطه جلوی ملک خود طی ۱۲ ساعت پس از بارش برف هستند. در صورت عدم برف روبی، طبق قانون تا ۵۷۰ دلار جریمه برای ملک خصوصی آن ها اعمال خواهد شد!

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: blogto