زمستان تورنتو آغاز شد!

صبح امروز چهارشنبه ۶ نوامبر، هوای تورنتو روی صفر درجه بود. امروز عصر نیز شاهد بارش باران خواهیم بود. اما فردا صبح تورنتو عملا زمستانی خواهد بود!

هواشناسی برای صبح پنج شنبه در تورنتو بارش سه سانتی متر برف را پیش بینی کرده. شهرداری تورنتو نیز اعلام کرده که تمام مخازن نمک شارژ شده اند و برای بارش برف آماده اند. بهتر است برای صبح پنج شنبه برنامه ریزی کنید که تاخیر نداشته باشید!

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦