قیمت مسکن تورنتو در ماه اکتبر ۲۰۱۹

گزارش سازمان املاک و مستغلات تورنتو برای اکتبر ۲۰۱۹ منتشر شد. قیمت کاندو در شهر تورنتو نسبت به اکتبر سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته و خانه های دیتچد نیز ۱ درصد افزایش داشته اند.

میانگین کلی قیمت مسکن در شهر تورنتو (کاندو و دیتچد و…) حدود ۹۲۵ هزار دلار گزارش شده. خانه های دیتچد شهر تورنتو با میانگین قیمت ۱.۳۲۳ میلیون دلار و آپارتمان های کاندو نیز با میانگین قیمت ۶۶۲ هزار دلار معامله شده اند. این قیمت ها به صورت میانگین محاسبه شده اند و فقط برای شهر تورنتو هستند.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: zoocasa