اجرای زنده عباس قادری در تورنتو

عباس قادری در دو شب متوالی در تاریخ ۲۴ و ۲۵ دسامبر در تورنتو اجرای زنده خواهد داشت. این برنامه در Star Nation Event Centre (رستوران شیراز) ریچموندهیل برگذار خواهد شد. بلیط این برنامه با پذیرایی کامل ۷۰ دلار است. دوستان خود را از این رویداد باخبر کنید!
.
تاریخ: سه شنبه و چهارشنبه، ۲۴ و ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹
قیمت بلیط: ۷۰ دلار
زمان: ۸ شب
مکان: Shiraz Banquet Hall
اطلاعات: ۴۱۶.۷۰۴.۴۷۱۷
خرید بلیط: سه شنبه ۲۴ دسامبر

خرید بلیط: چهارشنبه ۲۵ دسامبر

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦