راهپیمایی روز مردگان در تورنتو

راهپیمایی روز مردگان در تورنتو امروز ۲ نوامبر ساعت ۱۲ ظهر از خیابان Spadina آغاز خواهد شد و به سمت مرکز شهر ادامه خواهد یافت.

روز مردگان یا Día de los Muertos یکی از جشن های مکزیکی ها است. آن ها این جشن را به احترام عزیزانی که فوت شده اند برگذار می کنند. در این جشن افراد لباس های رنگارنگ و عجیب می پوشند و چهره خود را شبیه جمجمه گریم می کنند.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: blogto