رژه کدوتنبل ها در پارک های تورنتو

هر ساله یک نوامبر رژه کدوتنبل ها در پارک های تورنتو برگذار می شود. مردم تورنتو در این شب در پارک ها جمع می شوند و کدوتنبل ها را تزیین می کنند و داخل آن شمع روشن می کنند.

رژه کدوتنبل ها برای اولین بار سال ۲۰۰۴ در Sorauren Park اجرا شد، سپس به پارک ها و شهرهای دیگر منتقل شد. این برنامه از حوالی ۵ عصر ۱ نوامبر آغاز شده و تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت. برای مشاهده فهرست پارک ها و اطلاعات بیشتر کلیک کنید!

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو