آشنایی با تورنتو: فروشگاه جین Over The Rainbow

فروشگاه Over The Rainbow بیش از چهل سال است که در تورنتو لباس های جین عرضه می کند. این فروشگاه در محله “یورک ویل” تورنتو واقع شده.

به جرات می توان گفت اینجا بهترین فروشگاه جین تورنتو است. در این فروشگاه می توانید لباس های جین از ۱۵۰ برند مختلف همچون J Brand، Mavi و Mother پیدا کنید. کارکنان فروشگاه بسیار مودبانه و با حوصله رفتار می کنند و تجربه لذت بخشی برایتان ایجاد می کنند. کاربران گوگل به این فروشگاه امتیاز ۴.۲ داده اند. قیمت های این فروشگاه نسبتا گران است.

Address: 55 Bloor St W Suite 123
Website: rainbowjeans.com
Tell: 416.967.7448

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو