بازدید رایگان از موزه گاردینر تورنتو

بازدید از موزه گاردینر تورنتو از این پس در روزهای چهارشنبه ساعت ۴ عصر تا ۹ شب رایگان خواهد بود. بلیط این موزه در روزهای عادی ۱۵ دلار است.

موزه گاردینر موزه ملی چینی و سفال کاناداست و یکی از معتبرترین موزه های دنیا به شمار می رود. در این موزه گالری های مختلفی از جمله آثار چین و ژاپن، آثار آمریکای باستان، آثار اروپا و آثار مدرن نمایش داده می شود. توصیه می کنیم نمایش جدید این موزه را که Savour نام دارد حتما ببینید. در این نمایش فرهنگ غذایی “عصر روشنگری” نشان داده می شود.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
منبع: blogto