خرید مسکن توسط افراد تازه وارد به کانادا

طبق پژوهش اخیر، ۷۵ درصد افرادی که وارد کانادا می شوند پول کافی برای خرید مسکن دارند. این پژوهش توسط Royal LePage برای بررسی الگوی خرید مسکن افراد تازه وارد به کانادا انجام شده.

افراد تازه وارد تقریبا ۲۳ درصد بازار مسکن کانادا را تشکیل می دهند و اکثر آن ها به خانه های دیتچد علاقه دارند. در واقع ۵۱ درصد آن ها خانه های دیتچد خریده اند و ۱۸ درصد هم کاندو را انتخاب کرده اند. حدود ۶۸ درصد صاحبخانه ها کانادایی و ۳۲ درصد نیز افراد تازه وارد هستند. پیش بینی شده که باوجود بحران مسکن، بیش از ۶۸۰ هزار خانه طی پنج سال آینده توسط افراد تازه وارد خریداری شود.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
منبع:‌ torontostoreys