توقف فروش بلیط در ایستگاه های TTC تورنتو

از تاریخ اول دسامبر ۲۰۱۹ فروش بلیط و توکن در ایستگاه های TTC تورنتو متوقف خواهد شد. این اقدام به منظور اجبار مردم برای استفاده از سیستم Presto صورت گرفته. البته تا زمانی که سیستم فروش انبوه Presto راه اندازی شود، خرید گروهی مدارس و ارگان ها استثنا خواهد بود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شهروندان تورنتو از عملکرد Presto در این مدت ناراضی بوده اند. آن ها از خرابی و نقص فنی متعدد سیستم های Presto گله دارند. آیا شما از عملکرد Presto راضی بوده اید؟

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
منبع: blogto