اجرای زنده سیاوش صحنه در تورنتو

سیاوش صحنه در دو شب متوالی در تاریخ های ۶ و ۷ دسامبر در تورنتو اجرای زنده خواهد داشت. این برنامه در Star Nation Event Centre (رستوران شیراز) ریچموندهیل برگذار خواهد شد. بلیط این برنامه برای روز جمعه ۶۰ دلار و برای شنبه ۷۰ دلار است. دوستان خود را از این رویداد باخبر کنید!

قیمت بلیط: ۶۰ دلار
تاریخ: جمعه و شنبه، ۶ و ۷ دسامبر ۲۰۱۹
آغاز برنامه: ۹ شب
مکان: Shiraz Banquet Hall
اطلاعات: ۴۱۶.۷۰۴.۴۷۱۷
خرید بلیط برنامه روز جمعه: کلیک کنید!

خرید بلیط برنامه روز شنبه: کلیک کنید!

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو