ثبت رکورد نرخ بیکاری در کانادا

نرخ بیکاری کانادا در ماه سپتامبر ۲۰۱۹ به کمترین میزان خود در چهار دهه گذشته رسید. دولت کانادا در ماه گذشته تعداد ۵۴ هزار شغل ایجاد کرده است.

افزایش این تعداد شغل باعث کاهش نرخ بیکاری و ثبت رکورد بیکاری ۵.۵ درصد شده. اکثر شغل های ایجاد شده در ماه سپتامبر به صورت تمام وقت بوده اند. آمارها نشان می دهند که رشد مشاغل بیشتر در حوزه مراقبت های بهداشتی متمرکز بوده است.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
منبع: cp24