بهترین کشورهای جهان برای کار جوانان

اخیرا مطالعه ای انجام شده و فهرستی از بهترین کشورها برای کار و زندگی نسل جوان تهیه شده است. در این فهرست کانادا رتبه چهارم را دارد. این مطالعه توسط Silver Swan Recruitment انجام شده.

در این مطالعه فاکتورهایی مثل نرخ بیکاری، میانگین دستمزدها، موفقیت استارتاپ ها، هزینه های اجاره، سرگرمی و… بررسی شده است. کشور آلمان در این فهرست رتبه اول را دارد. فهرست 10 کشور برتر برای کار و زندگی جوانان به شرح زیر است:

1. Germany
2. New Zealand
3. Australia
4. Canada
5. Sweden
6. Thailand
7. Hungary
8. Netherlands
9. United States of America
10. United Kingdom

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: blogto