راهپیمایی جهانی اعتراض به تغییرات اقلیمی در تورنتو

امروز جمعه 27 سپتامبر میلیون ها نفر در نقاط مختلف جهان علیه بحران گرمایش جهانی به خیابان ها آمده اند. این راهپیمایی در تورنتو نیز با شرکت هزاران نفر از ساعتی پیش از پارک کویین آغاز شده.

کلاس های مدارس و دانشگاه های تورنتو امروز تعطیل نیست، اما دانش آموزان و دانشجویان از شرکت در این رویداد منع نشده اند. این حرکت حدود یک سال پیش توسط گرتا تانبرگ 16 ساله کلید خورده است.

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: thestar