بازگشت هوای گرم و شرجی به تورنتو

این روزها هوای تورنتو بسیار خنک و پاییزی شده. با این حال منتظر یک هوای گرم و تابستانی غیر منتظره در هفته بعد باشید. طبق گزارش Weather Network دمای هوا در روز شنبه به 23 درجه خواهد رسید و حس 28 درجه خواهد داشت.

اوج گرمی هوا در روز سه شنبه خواهد بود. دمای هوا در این روز به 23 درجه سانتی گراد خواهد رسید که حس 36 درجه خواهد داشت. رطوبت هوا نیز در روز سه شنبه افزایش چشمگیری خواهد داشت. در هفته اول اکتبر دمای هوا دوباره خنک شده و به 12 درجه خواهد رسید.

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: dailyhive