بازدید از مرکز علوم آنتاریو

آخر همین هفته مرکز علوم آنتاریو تولد 50 سالگی اش را جشن می گیرد و شما عاشقان علم و فرهنگ به این جشن دعوت هستید.

به همین منظور بازدید از این مرکز در روزهای شنبه و یکشنبه، 28 و 29 سپتامبر رایگان است. مرکز علوم آنتاریو برنامه های متنوعی را در این دو روز برای بازدید کنندگان تدارک دیده است. تصویر مربوط به ماکت “مرگ خورشید” است که مراحل مرگ خورشید را نشان می دهد. این ماکت اکنون در مرکز علوم آنتاریو قرار دارد و قرار است “زندگی زمین” نیز در این ایونت به آن اضافه شود. برای مشاهده لیست برنامه ها به آدرس زیر مراجعه کنید.

لیست برنامه های مرکز علوم آنتاریو

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: dailyhive