میانگین اجاره بهای شهرهای کانادا در ماه سپتامبر

میانگین اجاره بها در شهرهای کانادا برای سپتامبر 2019 منتشر شد. با این که میزان اجاره بها در 11 شهر افزایش یافته، اجاره بهای واحد یک خوابه در تورنتو و ونکوور ثابت مانده است.

میزان اجاره بهای واحد یک خوابه در تورنتو 2,300 دلار است. اجاره بهای واحد دو خوابه در تورنتو نسبت به ماه قبل 4.9 درصد افزایش یافته و به 2,990 دلار رسیده است.

در ونکوور نیز میزان اجاره بهای واحد یک خوابه نسبت به ماه قبل تغییر چندانی نداشته و 2,200 دلار است. اجاره بهای واحد دو خوابه در ونکوور 3.6 درصد افزایش یافته و به 3,200 دلار رسیده است. برای مشاهده فهرست کامل شهرها روی تصاویر پایین کلیک کنید.

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: dailyhive