چقدر درآمد لازم است تا در کانادا جزو ثروتمندان محسوب شویم؟

با چه میزان درآمد سالیانه جزو ثروتمندان کانادا محسوب می شویم؟ این سوالی است که شاید به ذهن شما نیز خطور کرده باشد. وب سایت narcity در این زمینه تحقیقی کرده و فهرستی را آماده کرده است.

میزان درآمد سالیانه در شهرهای مختلف کانادا برای اینکه جزو ثروتمندان باشید، بسیار متفاوت است! یکی از نکات جالب توجه، قرار گرفتن نام برخی شهرها مثل ادمونتون در بالای فهرست است!

1. Calgary: $451,609/year
2. Toronto: $301,883/year
3. Edmonton: $297,928/year
4. St. John’s: $256,918/year
5. Vancouver: $246,266/year
6. Ottawa: $244,534/year
7. Saskatoon: $240,932/year
8. Hamilton, Ontario: $236,176/year
9. Regina, Saskatchewan: $232,623/year
10. Montreal: $224,060/year
11. Victoria, British Columbia: $214,373/year
12. Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ontario: $214,098/year
13. Oshawa, Ontario: $206,696/year
14. Halifax: $204,622/year
15. Winnipeg: $203,935/year
16. London, Ontario $203, 743/year
17. Windsor, Ontario: $200,561/year
18. Quebec City: $189,121/year
19. St. Catharines-Niagara, Ontario: $177,591/year
20. Sherbrooke, Quebec: $172,069/year

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: narcity