خیابان‌های مرکز شهر تورنتو به پارک تبدیل می‌شوند!

برنامه Open Streets TO آخر همین هفته به تورنتو باز می گردد. به همین منظور بخش هایی از خیابان های Yonge و Bloor روز یکشنبه 15 سپتامبر به روی خودروها مسدود خواهد بود.

برنامه Open Streets TO در واقع خیابان های شلوغ را به روی خودروها می بندد و به محلی برای تفریح مردم تبدیل می کند. این برنامه تفریحی خانوادگی از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر یکشنبه برگذار خواهد شد. فعالیت های مختلفی از جمله ورزش، آموزش رقص، اجرای موسیقی زنده، بازی های خیابانی و… در این برنامه اجرا خواهد شد. شرکت در Open Streets TO رایگان است.

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: dailyhive