اتوبوس های هوشمند بدون راننده در تورنتو

از سال آینده اتوبوس های هوشمند بدون راننده وارد سیستم حمل و نقل عمومی تورنتو خواهند شد. این خبر را شهردار تورنتو اعلام کرده است.

طرح آزمایشی اتوبوس های بدون راننده برای اولین بار در کانادا اجرا خواهد شد و دولت فدرال بودجه آن را تامین خواهد کرد. اتوبوس های هوشمند ابتدا در Scarborough و تحت نظارت راننده آزمایش خواهند شد. اولین مسیری که برای این اتوبوس ها در نظر گرفته شده، West Rouge در Scarborough را به نزدیکی Rouge Hill GO Station متصل می کند. اگر همه چیز خوب پیش برود، این اتوبوس ها از سپتامبر 2020 در مکان های دیگر تورنتو نیز شروع به کار خواهند کرد.

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: blogto