ایجاد 81 هزار شغل جدید در کانادا

تعداد 81 هزار شغل جدید در کانادا در ماه آگوست 2019 ایجاد شده است. این موضوع را آژانس ملی آمار کانادا اعلام کرده. البته بخش اعظمی از این شغل ها، به صورت پاره وقت بوده و بیشترشان در آنتاریو و کبک بوده اند.

طبق آمار حدود 42 هزار موقعیت شغلی به نوجوانان و جوانان رسیده. دلیل این موضوع، تعطیلی مراکز آموزشی و اشتغال دانش آموزان و دانشجویان به کارهای پاره وقت بوده است. نکته جالب اینجاست که از 42 هزار شغلی که توسط جوانان کسب شده، تقریبا تمامی آن سهم دختران شده! با این حال، در ماه آگوست نرخ بیکاری همچنان روی 5.7 درصد ثابت مانده است.

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: narcity