اجرای کنسرت ساکت در کتابخانه عمومی تورنتو!

فکرش را می کردید که روزی در کتابخانه کنسرت برگذار کنند؟ این خبر با این که عجیب است، اما حقیقت دارد. کتابخانه عمومی تورنتو اعلام کرده که یک سری کنسرت به نام “کنسرت ساکت” در کتابخانه Cedarbrae مارکام برگذار خواهد کرد.

در این کنسرت ها افراد با استفاده از هدفون های بی سیم، از اجرای موسیقی لذت خواهند برد. هدفون هایی توسط کتابخانه در دسترس شرکت کنندگان خواهد بود، اما بهتر است هدفون خودتان را همراه داشته باشید. این برنامه از 15 سپتامبر تا 29 اکتبر، هر یکشنبه در محل کتابخانه اجرا خواهد شد. آیا شما دوست دارید حس کنسرت در کتابخانه را تجربه کنید؟

برنامه زمانی کنسرت ساکت به شرح زیر است:

• September 15: Robin Dann at 2 p.m.
• September 29: Gayle Young & Thomas Gill at 3 p.m.
• October 6: Phillippe Melanson & Christopher Dela Cruz at 3 p.m.
• October 20: Germaine Lui & Aisha Sasha John at 3 p.m.
• October 29: Karen Ng & Fan Wu at 3 p.m.

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: blogto