اینترنت رایگان برای مسافران قطار و اتوبوس‌ GO

از سال آینده اینترنت رایگان در تمامی قطارها و اتوبوس های GO برای شهروندان تورنتویی ارائه خواهد شد.

شرکت مترولینکس با اعلام این خبر گفت که از بهار سال 2020، اینترنت رایگان در تمامی 1475 قطار و اتوبوس GO قابل دسترس خواهد بود. این کار برای بهبود تجربه سفر با قطارها و اتوبوس های GO انجام شده است. به زودی عملیات نصب زیرساخت های لازم برای اینترنت رایگان شروع خواهد شد. باید دید آیا TTC نیز در رقابت با GO چنین خدماتی را ارائه خواهد داد؟

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: globalnews