پرداخت 21 هزار دلار جریمه توسط ایر کانادا به زوج مسافر

ایر کانادا با رای دادگاه فدرال محکوم به پرداخت جریمه سنگین به یک زوج فرانسوی زبان شده است. این زوج به دلیل “عدم رعایت حقوق فرانسوی زبانان” از ایر کانادا شکایت کرده بودند.

آن ها معتقد بودند که ایر کانادا بین زبان انگلیسی و فرانسه تبعیض قائل شده و اطلاعات پرواز را به زبان انگلیسی کامل تر از فرانسوی ارائه کرده است. این زوج حتی در شکایتشان مطرح کرده اند که اعلان سوار شدن به هواپیما به زبان انگلیسی 15 ثانیه بوده اما در زبان فرانسه تنها 5 ثانیه بوده است! دادگاه فدرال کانادا نیز پس از بررسی مدارک رای به نفع این مسافران داده و ایر کانادا را محکوم به پرداخت جریمه سنگین 21 هزار دلاری کرده است. نظر شما در این مورد چیست؟

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: dailyhive