ایده جالب یک بار در تورنتو برای جذب مشتری

اگر فکر می کنید در بازی شطرنج مهارت دارید، حتما سری به بار Three Monks and a Duck در تورنتو بزنید. این بار چالش جالبی برای مشتریانش دارد.

بارتندری که در این بار مشغول به کار است یک شطرنج باز حرفه ای است. اگر بتوانید این بارتندر را در بازی شطرنج شکست دهید، یک نوشیدنی رایگان دریافت خواهید کرد! البته مسئول بار به دنبال استخدام افرادی دیگری نیز است که استعدادهای عجیب داشته باشند! این بار در خیابان کویین غربی تورنتو قرار دارد.

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو

▕منبع: blogto