هزینه های زندگی دانشجویی در تورنتو

یکی از بزرگترین دغدغه های کسانی که می خواهند در تورنتو ادامه تحصیل بدهند، اطلاع از هزینه های دانشجویی در این شهر است. سایت Dailyhive یک برآورد کلی از این هزینه ها انجام داده است. البته این هزینه ها با توجه به افراد مختلف، متفاوت خواهد بود و امکان بیشتر یا کمتر شدن آن هست. هزینه های یک دانشجو در تورنتو برای یک زندگی در حد متوسط در 8 ماه تحصیلی به شرح زیر است:

– اسکان
میانگین هزینه اتاق خوابگاهی با برنامه غذایی: 14,090 دلار
میانگین هزینه اسکان بیرون از دانشگاه به تنهایی: 13,076 دلار
میانگین هزینه اسکان بیرون از دانشگاه با یک هم اتاقی: 8,088 دلار

– سوپرمارکت
دارای برنامه غذایی: 320 دلار
بدون برنامه غذایی: 1,729 دلار

– کتاب و لوازم تحصیل: 1,500 دلار
– تلفن: 805 دلار
– حمل و نقل: 1,254 دلار
– تفریح و رستوران: 2,480 دلار
– سلامتی و فیتنس: 504 دلار
– کافی شاپ: 280 دلار
– بهداشت شخصی: 200 دلار
– هزینه های اضافی و پیش بینی نشده: 640 دلار

– مجموع
اسکان در خوابگاه با برنامه غذایی: 22,073 دلار
اسکان بیرون از دانشگاه به تنهایی: 22,469 دلار
اسکان بیرون از دانشگاه با یک هم اتاقی: 17,481 دلار

آیا شما در تورنتو تحصیل می کنید؟ تجربه های خود را به اشتراک بگذارید!

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو

▕منبع: dailyhive