مکس امینی در تورنتو

مکس امینی، قرار است در تاریخ 9 نوامبر 2019 در تورنتو و روز بعد در ریچموندهیل برنامه کمدی اجرا کند. این برنامه ها به زبان انگلیسی خواهند بود.

▕قیمت بلیط: 25 تا 110 دلار کانادا
▕تاریخ: شنبه و یکشنبه، 9 و 10نوامبر 2019
▕زمان: 8 شب (تورنتو) – 7 شب (ریچموندهیل)
▕مکان تورنتو: John Bassett Theatre
▕مکان ریچموندهیل: Richmond Hill Centre for the Arts
▕اطلاعات: 323.849.0031
▕خرید بلیط تورنتو: eventbrite.com
▕خرید بلیط ریچموندهیل: eventbrite.com