آغاز رسمی برنامه دولت کانادا برای کمک به خرید خانه اول

برنامه کمکی دولت کانادا برای خرید خانه اول به طور رسمی از دوم سپتامبر آغاز خواهد شد. در این برنامه دولت کانادا 5 تا 10 درصد ارزش خانه را پرداخت می کند و در خانه سهیم می شود. با این کار هزینه های وام مورگج برای خانه اولی ها کاهش می یابد. هنگام فروش خانه نیز دولت همان درصدی که سرمایه گذاری کرده، برداشت می کند.

این طرح شامل افرادی می شود که سالانه کمتر از 120 هزار دلار درآمد دارند و خانه ای که می خرند حداکثر 505 هزار دلار است. در واقع ساکنین تورنتو و ونکوور با این وضعیت قیمت ها گزینه های زیادی برای انتخاب نخواهند داشت. در عوض، این طرح در شهرهایی مثل اتاوا و کلگری که میانگین قیمت مسکن پایینتر است، کاربرد بیشتری خواهد داشت. نقشه مناطق واجد شرایط به صورت زیر است.

 

منبع: narcity