پیش بینی زمستانی سرد و پر از برف برای کانادا

زمستان در راه است! زمستانی در حد سریال گیم آو ترونز. پیش بینی های Farmers’ Almanac نشان می دهد که کانادایی ها زمستان سختی خواهند داشت. بارش برف سنگین و هوای بسیار سردی برای زمستان پیش بینی شده است.

اگر عاشق زمستان هستید، این یک خبر خوب است، اما اگر دل خوشی از این فصل ندارید، متاسفیم! چکمه و پارو را آماده کنید، تا چشم به هم بزنید تورنتو سفید پوش خواهد شد. شما طرفدار کدام فصل هستید؟

 

منبع: ctvnews