ماه بزرگ و درخشان در بزرگراه گاردینر تورنتو

از تاریخ 10 سپتامبر قرار است در فضای پایین بزرگراه گاردینر معروف به Bentway، ماه بزرگ و درخشانی برای تماشای عموم نصب شود. تور “موزه ماه” تا 15 سپتامبر در این مکان برقرار خواهد بود.

این ماه مصنوعی از روی تصویر دقیق ناسا ساخته شده و هر سانتی متر آن برابر با 5 کیلومتر فضای واقعی ماه است. در این چند روز برنامه های مختلفی از جمله جلسات مدیتیشن رایگان زیر نور ماه، گفتگو در رابطه با نجوم و… برگذار خواهد شد. غذا و نوشیدنی نیز در این محل موجود است.

اگر دوست دارید ماه را از نزدیک ببینید حتما در این تاریخ سری به Bentway بزنید. دوستانتان را از این موضوع باخبر کنید.

 

منبع: dailyhive