مواد غذایی کانادایی جزو سالمترین های جهان

مواد غذایی بسته بندی شده کانادایی جزو سالم ترین ها در جهان رده بنده شده اند. نتایج پژوهش اخیر نشان می دهد که کانادا، ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا نمره بالایی در این زمینه کسب کرده اند.

در آمار جزئی تر، موادغذایی بسته بندی شده کانادایی بیشترین میزان سدیم و در مقابل کمترین میزان چربی اشباع شده را دارند. این پژوهش نشان می دهد مواد غذایی بسته بندی شده در کشورهایی که درآمد متوسط دارند مثل چین و هند، از سلامت کمتری برخوردارند.

 

منبع: dailyhive