نرخ تورم سالیانه کانادا در ماه جولای 2019

نرخ تورم سالیانه کانادا در ماه جولای 2 درصد بوده است که از نظر بانک مرکزی کانادا نرخ ایده آلی به شمار می رود.

در مقایسه با سال گذشته، شهروندان کانادایی برای بنزین، خدمات اینترنت و اسکان مسافرتی مبلغ کمتری پرداخت کرده اند. در مقابل، قیمت سبزیجات تازه در کانادا نسبت به سال گذشته نزدیک به 19 درصد افزایش داشته است.

همچنین داده های آمار کانادا نشان می دهد که هزینه های بیمه خودرو، وسایل نقلیه مسافری و بهره وام مورگج نسب به سال گذشته افزایش یافته است.

 

منبع: cp24