مورد اعتمادترین برندها در کانادا کدام هستند؟

هر فردی به برند خاصی اعتماد دارد و از محصولات یا خدمات آن برند استفاده می کند. دانشگاه ویکتوریا در کانادا پژوهشی انجام داده و مورد اعتمادترین برندها را از نظر مردم کانادا رده بندی کرده است. جالب است بدانید چند مورد از این برندها اصالتا کانادایی نیستند!

برندهای MEC و CAA و Costco مورد اعتمادترین برندها از نظر کانادایی ها هستند. فهرست کامل مورد اعتمادترین برندها در کانادا در سال 2019 به شرح زیر است:

MEC (Mountain Equipment Co-op)
Canadian Automobile Association
Costco Wholesale
Home Hardware
Home Depot
Fairmont Hotels & Resorts
Band-Aid
Shoppers Drug Mart/ Pharmaprix
Interac
Columbia Sportswear
Canadian Tire

منبع: narcity