فستیوال Taste of the Danforth در تورنتو و تعطیلی خیابان ها

فستیوال سالانه Taste of the Danforth از صبح امروز در تورنتو آغاز شده و محدودیت های ترافیکی در چندین خیابان تورنتو ایجاد کرده. در این فستیوال سه روزه انواع مختلف غذاهای محلی عرضه می شود و برنامه های سرگرم کننده اجرا می شود. برنامه های مخصوص سرگرمی کودکان هم داخل فستیوال هست. طبق گفته پلیس حدود 1 میلیون نفر در این فستیوال شرکت خواهند کرد. به دوستانتان اطلاع دهید.

محدودیت های ترافیکی این فستیوال:
خیابان Danforth حدفاصل Broadview تا Jones از 10 صبح جمعه تا 4 صبح دوشنبه
خیابان Pape حدفاصل Lipton تا Hazelwood از 10 صبح جمعه تا 4 صبح دوشنبه
خیابان Logan یک بلوک از سمت شمال خیابان Danforth از 10 صبح جمعه تا 4 صبح دوشنبه

 

منبع: globalnews